การจัดทำคลิปเพื่อแนะนำการประกอบและติดตั้งตู้แรงดันลบ Type3 ตามแบบของวิศวกรรมสถาน

การจัดทำคลิปเพื่อแนะนำการประกอบและติดตั้งตู้แรงดันลบ Type3 ตามแบบของวิศวกรรมสถาน

สถานการณ์ของ COVID-19 ที่มีผู้ป่วยที่ต้องคัดกรองเป็นจำนวนมาก ซึ่งตู้แรงดันลบเป็นสิ่งจำเป็นของสถานพยาบาลต่างๆ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้จัดทำโครงการ “จัดสร้างและมอบตู้แรงดันลบ ตามแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล” และได้รับเงินบริจาคจากหลายๆทาง ทำให้สามารถจัดสร้างตู้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สามารถจัดทำตู้แรงดันลบ ได้ 82 ตู้ เพื่อติดตั้งนำส่งตามสถานพยาบาลต่างๆที่ติดต่อเข้ามา จนจบโครงการ

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จากเวปไซท์ของ วสท. www.eit.or.th เพื่อจัดทำขึ้นได้เองตามความจำเป็น

หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

ขอขอบคุณ

 • สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.
 • สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
 • ชมรมศิษย์เก่าโยธา มจพ.
 • ชมรมศิษย์เก่าครุศาสตร์โยธา มจพ.
 • ชมรมศิษย์เก่าวิศวโยธา มจพ.
 • ชมรมกอล์ฟ มจพ.
 • ชมรมช่างกลโรงงาน มจพ.

ขอขอบคุณความร่วมมือในการติดตั้ง

 • วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาตะวันตก
 • บริษัท อีเมค จำกัด บริษัท พี.อี.แอล. จำกัด
 • บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
 • และทีมงานติดตั้งท่านอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมกับโครงการ

#ตู้แรงดันลบ
#kmutnb
#พระจอมเกล้าพระนครเหนือ