ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายสืบตระกูล บินเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์