สศ.มจพ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สศ.มจพ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พค. 2564 ทุกการบริจาคโลหิตของท่าน ช่วยสมทบทุนให้กับกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาและบุคลากรจากการแพร่ระบาดของโรค covid-19 อีกด้วย