ตัวแทน สศ.มจพ. รับมอบหน้ากากอนามัย

ตัวแทน สศ.มจพ. รับมอบหน้ากากอนามัย

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม CC 17 ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 500 กล่อง หรือ 25,000 ชิ้นจาก บริษัท นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป จำกัด https://www.numkraiuniversalgroup.com/ เพื่อใช้ในโครงการ มจพ.ร่วมใจ สู้ภัยโควิด