กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯในวันนี้ ได้รับเลือดให้กับสภากาชาด ทั้งหมด 118 ยูนิต จากผู้มาลงทะเบียน 159 ท่าน ทางสมาคมต้องขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาร่วมกิจกรรม และทำสิ่งดีๆร่วมกัน และ จากยอดผู้มาบริจาคโลหิต ทางสมาคมฯ ได้สมทบเงินให้กับกองทุนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเงิน 23,600 บาท