มจพ.และสศ.มจพ. นำ”เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ”นำเข้าพท.ใช้งานโรงพยาบาลสนาม

มจพ.และสศ.มจพ. นำ”เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ”นำเข้าพท.ใช้งานโรงพยาบาลสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) และสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์(สศ.มจพ.) ร่วมกับ อบจ. จังหวัดนนทบุรี วันนี้(8 กค. 64) มจพ.และสศ.มจพ.ได้นำ”เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ”นำเข้าพท.ใช้งานที่ ณ โรงพยาบาลสนาม นนทบุรีวิทยาลัย ราชพฤกษ์ ขนาด 800 เตียง(ขณะนี้รับผู้ป่วยอยู่เต็ม มีการหมุนเวียนผู้ป่วยใหม่กับผู้ป่วยที่ครบระยะเวลารักษาอยู่ตลอดเวลา) ร่วมกับอบจ.นนทบุรี เพื่อใช้ในการกำจัดสิ่งติดเชื้อโรคต่างๆ เช่น หน้ากากอนามัย ชุดPPE และวัสดุจากการรักษาพยาบาล ฯลฯ ในพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาดของเชื้อโรคและสะสมวัตถุติดเชื้อในทุกๆวัน