ร่วมมอบตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ พร้อมข้าวสาร 9 ตัน

ร่วมมอบตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ พร้อมข้าวสาร 9 ตัน

30 กรกฎาคม 2564 นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. คุณสุรเดช บัวทรัพย์ และนายกสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คุณมานพ มานะสกุลกิจ ร่วมมอบตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ พร้อมข้าวสาร 9 ตัน ให้กับวัดกำแพง วัดสังฆทาน และวัดชะลอ เพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนโดยรอบ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต COVID-19