แบ่งปันความสุขถึงทุกๆท่าน กับการส่งมอบตู้แรงลบจำนวน 5 ตู้

แบ่งปันความสุขถึงทุกๆท่าน กับการส่งมอบตู้แรงลบจำนวน 5 ตู้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม ให้กับ รพ.ชลประทาน

จากเงินบริจาค ของศิษย์เก่าทุกๆสมาคมรวบรวมแบ่งปันให้กับ รพ. ที่มีความต้องการตู้แรงดันลบให้กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยอดบริจาคเพียง 1 สัปดาห์ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม ได้ยอดถึง 754,875 บาท ทีมงานทุกท่านจะเร่งส่งมอบตู้แรงดันลบให้กับ รพ.ต่างๆต่อไป อย่างสุดความสามารถ

ต้องขอขอบคุณทีมงานติดตั้งจากวิศวกรรมสถานฯภาคตะวันตก ทีมงานบริษัทอีเมค ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ.ทีมงานพี่น้องโยธา มจพ.หลายหลายรุ่น และพี่ๆน้องๆ มจพ. คณะอื่นๆที่มาร่วมแรงร่วมใจในวันนี้ และพร้อมลุยภารกิจต่อไป