แจ้งยอดบริจาค ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

แจ้งยอดบริจาค ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

แจ้งยอดบริจาค ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในโครงการ “จัดสร้างและมอบตู้แรงดันลบ ตามแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล” ทางทีมงานได้ทำการติดตั้งไปบ้างแล้ว และจะทะยอยไปติดตั้งยังสถานพยาบาลเพิ่มเติมอื่นๆ อย่างเร่งด่วนที่สุด

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถบริจาคเข้ามาได้ที่ 907-7-01108-9 ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.