ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทวาปูชนียาจารย์ ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทวาปูชนียาจารย์ ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาทวาปูชนียาจารย์ เพื่อแสดงความเคารพและน้อมระลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ จงใจกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Dip. Ing. Karl Stutzle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2562 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 60 ปี ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ