เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2562

เรียนเชิญประชุมใหญ่ประจำปี 2562

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร