ขอเชิญร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ และสร้างโรงเรียนที่จังหวัดตาก ณ Blu-O ชั้น ๔ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อัตราค่าสมัคร ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทีมทั่วไป ทีมละ ๔,๐๐๐ บาท สนใจสมัครติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่สมาคม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๘๗-๗๔๑๒ มือถือ ๐๙๒-๙๕๖-๓๖๗๒ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสมัครในวันแข่งขัน