รูปประจำเรื่อง

เรียนเชิญสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้กับท่านที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า สมัครเป็นสมาชิกได้โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 หากสมัครหลังวันดังกล่าวจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราตลอดชีพ 1,000 บาท ท่านใดที่สนใจสามารถมาสมัคได้ด้วยตนเองที่ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 10 ตึกวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในเวลาทำการ 10.00-16.00 น.