มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565

มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน นักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565 ในวันที่ 25 กพ.นี้ ณ สนามกอล์ฟคาสคาต้านั้น

เรื่อง มาตราการคัดกรอง COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน

ทางสมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่าทางสมาคมฯ มีมาตราการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนที่มาร่วมงานทุกท่าน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) แสดงผลการรับวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม จากแอป หมอพร้อม
2) มีผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเข้างาน (ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้)
2.1) กรณีตรวจ ATK เอง สามารถแสดงรูปถ่ายผลการตรวจที่แสดงวันเวลาที่ตรวจ หรือ
2.2) รับการตรวจ ATK ที่หน้างาน(ฟรี)

หากผู้เข้าร่วมงานท่านใด ไม่ผ่านข้อกำหนดทั้ง 2 ข้อด้านบน ทางสมาคมฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการให้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

นายสุรเดช บัวทรัพย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. และคณะกรรมการฯ

มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565
มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565