ประชุม สศ.มจพ.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และสังสรรค์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประชุม สศ.มจพ.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และสังสรรค์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประชุม สศ.มจพ.ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 และสังสรรค์ในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขอขอบคุณท่านนายก หรั่ง ที่เตรียมสถานที่ในการต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมกิจการ

และประชุมสมาคมประจำเดือนพร้อมกับจัดงานเลี้ยงจัดเต็ม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และความเป็นกันเองบรรยากาศน่าจะจัดมาอีกหรอก ครับ

ขอบคุณทุกท่านอย่างเป็นกันเองด้วยครับ