เพื่อจัดกีฬการจัดกีฬากอล์ฟ จากศิษย์เก่าพระจอมเกล้า ฯาหารายได้งานกอล์ฟการกุศลสมาคมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามคัสคาต้ากอล์ฟ จำนวน 80 ทีม

การจัดกีฬากอล์ฟ จากศิษย์เก่าพระจอมเกล้า ฯ