รูปประจำเรื่อง

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙อาคารสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื๋อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐