รูปประจำเรื่อง

ขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งกับ รปภ. ณ ป้อมยามว่ามาร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่า มจพ.

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการสอบนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะได้แจ้งมาว่าขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านที่จะมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งกับทาง รปภ. ที่ป้อมยามว่ามาเข้าร่วมประชุมของสมาคมศิษย์เก่าฯ รปภ. จะดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจอดรถกับท่านสมาชิกตามความเหมาะสม