สัมมนาวิชาการระดับชาติ "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย"

สัมมนาวิชาการระดับชาติ “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย”

สัมมนาวิชาการระดับชาติ "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย"

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ให้เกียรติร่วมงาน สัมมนาวิชาการระดับชาติ “กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย” เวลา 8.00-12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มจพ. เป็นประธานเปิดงาน และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี คุณพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทยจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ อดีตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการเสวนาโดย คุณสืบสกุล พันธ์ดี ผู้ประกาศข่าวช่องไทยรัฐทีวี

สัมมนาวิชาการระดับชาติ "กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และธุรกิจพิชิตวิกฤติเศรษฐกิจไทย"