ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “สัมผัสโลกวิศวกรรม 2559”

ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “สัมผัสโลกวิศวกรรม 2559”

ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “สัมผัสโลกวิศวกรรม 2559”

เมื่อวันพฤหัสที่ 24 มีนาคม 2559 ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ คณบดีจากคณะต่างๆ กรรมการและเจ้าหน้าที่จากสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงาน “สัมผัสโลกวิศวกรรม 2559” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธี ดำเนินการจัดงานโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ