รายงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (World Robocup Rescue 2016)

รายงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (World Robocup Rescue 2016)

รายงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (World Robocup Rescue 2016)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวรายงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (World Robocup Rescue 2016) ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองไลพ์ซิก ประเทศเยอรมัน โดยมี ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานและตัดริ้บบิ้นเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ Blu-O-RHYTHMS BOWL ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ในการนี้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบเงินให้เป็นจำนวน 300,000 บาท

รายงานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการเดินทางของทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี พ.ศ. 2559 (World Robocup Rescue 2016)