ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆทีม iRap Roboot ที่รักษาแชมป์ในสมัยที่ 7 ได้ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League "RoboCup 2016" ณ LEIPZIG ประเทศGERMANY

ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆทีม iRap Roboot ที่รักษาแชมป์ในสมัยที่ 7 ได้ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League “RoboCup 2016” ณ LEIPZIG ประเทศGERMANY

ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆทีม iRap Roboot ที่รักษาแชมป์ในสมัยที่ 7 ได้ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League "RoboCup 2016" ณ LEIPZIG ประเทศGERMANY

ขอร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆทีม iRap Roboot ที่รักษาแชมป์ในสมัยที่ 7 ได้ในการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League “RoboCup 2016” ณ LEIPZIG ประเทศ GERMANY และยังได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสมรรถนะการขับเคลื่อนยอดเยี่ยม (Best in class Mobility) กลับมาฝากชาวมจพ.อีกด้วย ผลการแข่งขัน หุ่นยนต์กู้ภัย Rescue Robot League RoboCup 2016

โดย

ที่1 ได้แก่ ทีมiRap Robot มจพ.

ที่2 ได้แก่ ทีมจากประเทศอิหร่าน

ที่3 ได้แก่ ทีมจากประเทศเยอรมัน