งานนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

งานนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

งานนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมงาน “นิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศ”

เพื่อต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี