ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 ตุลาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานนวัตกรรมของศูนย์วิจัยนวัตกรรมยางพารา ซึ่งเป็นผลงานของ ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรม อาจารย์/นักวิจัย หลักสูตรวิศวกรรมวัสดุและการผลิต บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอร์มัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ตัวอย่างผลงาน เช่น “ผงแร่กำจัดกลิ่น ODL” ผงแร่ธรรมชาติ ใช้กำจัดกลิ่นในโรงงานอุตสาหกรรม

“ผงน้ำใส FAST” ผงที่ช่วยให้สิ่งเจือปนในน้ำตกตะกอนภายใน 1 นาที เพื่อบำบัดน้ำกลับมาใช้ใหม่

“ปุ๋ยดรอส” ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ (DROSS FERTILIZER) ปุ๋ยนวัตกรรมสำหรับยางพารา หนึ่งเดียวที่เป็นนวัตกรรมของประเทศ ใส่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งฤดูกาล เป็นต้น