ขอแสดงความยินดีกับคุณอานันท์ ฟักสังข์ กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณอานันท์ ฟักสังข์ กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีกับคุณอานันท์ ฟักสังข์ กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับคุณอานันท์ ฟักสังข์ กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับคุณอานันท์ ฟักสังข์ กรรมการสมาคมฯ ที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์