นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำงานนวัตกรรมที่มีการวิจัย นำเสนอต่อท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีบ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำงานนวัตกรรมที่มีการวิจัย นำเสนอต่อท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีบ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำงานนวัตกรรมที่มีการวิจัย นำเสนอต่อท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีบ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้นำคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำงานนวัตกรรมที่มีการวิจัยและได้นำไปทดลองใช้แล้ว นำเสนอต่อท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีบ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และคณะฯ และในที่สาธิตได้มี พลเอกบุญชู เกิดโชค ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมงานวิจัยอีกด้วย งานนี้คณาจารย์ผู้ทำการวิจัยงานวิจัยต่างๆได้รับความชื่นชมจาก ท่านพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นอย่างมาก และท่านให้กลับไปคิดว่าทำอย่างไรผลงานวิจัยเหล่านี้ จะได้มาทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคมภายใต้สโลแกน “เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดิน”