นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีเรื่องปลากะเบนราหูได้ตายลงเป็นจำนวน 46 ตัว ในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีเรื่องปลากะเบนราหูได้ตายลงเป็นจำนวน 46 ตัว ในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีเรื่องปลากะเบนราหูได้ตายลงเป็นจำนวน 46 ตัว ในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

เมื่อวันพุธที่ 19 ต.ค. 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีเรื่องปลากะเบนราหูได้ตายลงเป็นจำนวน 46 ตัว ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองกับ รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วิจารณ์ สิมะฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ว่าที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ซึ่งทาง ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบลุ่มแม่น้ำแม่กลองในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เพื่อตรวจสอบคุณภาพค่าละลายออกซิเจนในน้ำ (DO) ณ.จุดเกิดเหตุที่มีปลากระเบนราหูได้ตายลง