ประธานชมรมเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน เดินทางมามอบ พระบรมรูปโลหะหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่สักการะ แด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ประธานชมรมเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน เดินทางมามอบ พระบรมรูปโลหะหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่สักการะ แด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

ประธานชมรมเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน เดินทางมามอบ พระบรมรูปโลหะหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่สักการะ แด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 คุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน เดินทางมามอบ พระบรมรูปโลหะหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นที่สักการะ แด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม