นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งจัดโดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึง 12.00 น. ในงานท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนกระเช้าผลไม้ ให้กับ รศ.ดร.วิทยา วิภาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย