ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    แจ้ง รปภ. ที่ป้อมยามมางานสมาคมศิษย์เก่าประชุมใหญ่ประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาหน้า ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงขอให้ท่านที่จะนำรถมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แจ้งกับทาง รปภ. ณ ป้อมยามด้วยว่าท่านมางานประชุมของสมาคมศิษย์เก่าฯ รปภ. จะอำนวยความสะดวกในการจอดรถให้กับท่าน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800