ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙อาคารสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถนนประชาราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื๋อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800