ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ >>>
แจ้ง รปภ. ที่ป้อมยามมางานสมาคมศิษย์เก่าประชุมใหญ่ประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาหน้า ในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ จึงขอให้ท่านที

อ่านต่อ >>>
ขอให้สมาชิกทุกท่านแจ้งกับ รปภ. ณ ป้อมยามว่ามาร่วมประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่า มจพ.

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องจากในวันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการสอบนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะได้แจ้งมาว่าขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านที่จะมาเข้า

อ่านต่อ >>>
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
รายชื่อสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800