ไอคอนเว็บ ไอคอนเว็บ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯ
กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯในวันนี้ ได้รับเลือดให้กับสภากาชาด ทั้งหมด 118 ยูนิต จากผู้มาลงทะเบียน 159 ท่าน ทางสมาคมต้องขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาร่วมกิจกรรม และทำสิ่งดีๆร่วมกัน

ตัวแทน สศ.มจพ. รับมอบหน้ากากอนามัย

ตัวแทน สศ.มจพ. รับมอบหน้ากากอนามัย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม CC 17 ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับมอบหน้ากากอนามัย

สศ.มจพ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สศ.มจพ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พค. 2564 ทุกการบริจาคโลหิตของท่าน ช่วยสมทบทุนให้กับกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา

สศ.มจพ. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

สศ.มจพ. จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ นำทีมโดย นายกสุรเดช บัวทรัพย์ (นายกสมาคมฯ) ,โปรนภ นภปฏล สุขเกษม (กรรมการสมาคมฯ) และทีมคณะกรรมการสมาคมฯ

แจ้ง รปภ. ที่ป้อมยามมางานสมาคมศิษย์เก่าประชุมใหญ่ประจำปี 2563

รูปประจำเรื่อง
เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาหน้า