Default image

แอดมิน สศ.มจพ.

มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565

มาตราการคัดกรองนักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565
เรียน นักกีฬากอล์ฟ, ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟและผู้ที่จะมาร่วมในงานกอล์ฟการกุศล มจพ.2565 ในวันที่ 25 กพ.นี้ ณ สนามกอล์ฟคาสคาต้านั้น ทางสมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบมาตราการคัดกรองเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนที่มาร่วมงาน

ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสภา มจพ. และ ท่านอธิการบดี มจพ.

ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านนายกสภา มจพ. และ ท่านอธิการบดี มจพ.
12 ม.ค. 65 ตัวแทน สศ.มจพ. เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ.ดร.ธีรวุฒิ ท่านนายกสภา มจพ. และ ศ.ดร.สุชาติ ท่านอธิการบดี มจพ.

การจัดกีฬากอล์ฟ จากศิษย์เก่าพระจอมเกล้า ฯ

เพื่อจัดกีฬการจัดกีฬากอล์ฟ จากศิษย์เก่าพระจอมเกล้า ฯาหารายได้งานกอล์ฟการกุศลสมาคมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามคัสคาต้ากอล์ฟ จำนวน 80 ทีม
เพื่อจัดกีฬาหารายได้งานกอล์ฟการกุศลสมาคมฯ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามคัสคาต้ากอล์ฟ จำนวน 80 ทีม