Default image

แอดมิน สศ.มจพ.

มอบหน้ากาก N95 ให้ รพ. พระนครศรีอยุธยา

มอบหน้ากาก N95 ให้ รพ. พระนครศรีอยุธยา
หลังจากทีมงานจากโครงการมอบตู้แรงดันลบให้สถานพยาบาลได้ไปติดตั้งตู้ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา ได้ยินคุณพยาบาลคุยกันว่าบางช่วงขาดสต๊อค N95 มาก และทีมงานติดตั้งเรามีใส่กันทุกคน

การจัดทำคลิปเพื่อแนะนำการประกอบและติดตั้งตู้แรงดันลบ Type3 ตามแบบของวิศวกรรมสถาน

การจัดทำคลิปเพื่อแนะนำการประกอบและติดตั้งตู้แรงดันลบ Type3 ตามแบบของวิศวกรรมสถาน
สถานการณ์ของ COVID-19 ที่มีผู้ป่วยที่ต้องคัดกรองเป็นจำนวนมาก ซึ่งตู้แรงดันลบเป็นสิ่งจำเป็นของสถานพยาบาลต่างๆ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโลโนยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงได้จัดทำโครงการ

ส่งมอบไปอีก 2 ตู้แรงดันลบ ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา

ส่งมอบไปอีก 2 ตู้แรงดันลบ ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา
ส่งมอบไปอีก 2 ตู้แรงดันลบ ที่ รพ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2564 กับโครงการ "จัดสร้างและมอบตู้แรงดันลบ ตามแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล"

แจ้งยอดบริจาค ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

แจ้งยอดบริจาค ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564
แจ้งยอดบริจาค ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในโครงการ "จัดสร้างและมอบตู้แรงดันลบ ตามแบบของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ให้สถานพยาบาล" ทางทีมงานได้ทำการติดตั้งไปบ้างแล้ว และจะทะยอยไปติดตั้งยังสถานพยาบาลเพิ่มเติมอื่นๆ อย่างเร่งด่วนที่สุด

แบ่งปันความสุขถึงทุกๆท่าน กับการส่งมอบตู้แรงลบจำนวน 5 ตู้

แบ่งปันความสุขถึงทุกๆท่าน กับการส่งมอบตู้แรงลบจำนวน 5 ตู้ ในวันที่ 31 กรกฎาคม ให้กับ รพ.ชลประทาน จากเงินบริจาค ของศิษย์เก่าทุกๆสมาคมรวบรวมแบ่งปันให้กับ รพ.

ร่วมมอบตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ พร้อมข้าวสาร 9 ตัน

ร่วมมอบตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ พร้อมข้าวสาร 9 ตัน
30 กรกฎาคม 2564 นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. คุณสุรเดช บัวทรัพย์ และนายกสมาคมวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คุณมานพ มานะสกุลกิจ ร่วมมอบตู้จ่ายข้าวสารอัตโนมัติ พร้อมข้าวสาร 9 ตัน ให้กับวัดกำแพง วัดสังฆทาน และวัดชะลอ

มจพ.และสศ.มจพ. นำ”เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ”นำเข้าพท.ใช้งานโรงพยาบาลสนาม

มจพ.และสศ.มจพ. นำ”เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ”นำเข้าพท.ใช้งานโรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) และสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์(สศ.มจพ.) ร่วมกับ อบจ. จังหวัดนนทบุรี วันนี้(8 กค. 64) มจพ.และสศ.มจพ.ได้นำ”เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ”นำเข้าพท.ใช้งาน

กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯ

กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯ
กิจกรรมบริจาคโลหิตของสมาคมฯในวันนี้ ได้รับเลือดให้กับสภากาชาด ทั้งหมด 118 ยูนิต จากผู้มาลงทะเบียน 159 ท่าน ทางสมาคมต้องขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่สละเวลามาร่วมกิจกรรม และทำสิ่งดีๆร่วมกัน

ตัวแทน สศ.มจพ. รับมอบหน้ากากอนามัย

ตัวแทน สศ.มจพ. รับมอบหน้ากากอนามัย
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลาประมาณ 11.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม CC 17 ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือรับมอบหน้ากากอนามัย

สศ.มจพ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

สศ.มจพ. ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พค. 2564 ทุกการบริจาคโลหิตของท่าน ช่วยสมทบทุนให้กับกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษา