ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

สมาชิกของสมาคมฯ มีสิทธิดังต่อไปนี้

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับสิทธิพิเศษ

ดังนี้

1.เข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำกัด มีสิทธิ์ซื้อหุ้นได้ 100,000 บาท โดยซื้อครั้งแรก 1,000 บาท

และฝากเงินได้ทุกประเภท

2.สมาชิกสามารถใช้สถานที่ในนามสมาคมหรือชมรม โดยจะได้รับยกเว้น ค่าเช่าสถานที่

3.สมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้ากับทางศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ โดยซื้อสินค้าครบ

2,000 บาท ขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 5% และถ้าซื้อสินค้า 71 ชิ้นขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 20%

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800