หัวข้อข่าว : บริการวิชาการ


“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“อย่าลืมเมืองไทย” โดยดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ >>>
“วัดโคกพระยา” โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“วัดโคกพระยา” โดยดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงตีพิมพ์ในนิตยสารกุลสตรีเดือนกรกฎาคม 2560

อ่านต่อ >>>
"พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์

"พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จุดศูนย์รวมแห่งดวงใจฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านต่อ >>>
"โรงพยาบาลจากฟากฟ้า... เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ" โดยดร.สุรพล ชามาตย์

"โรงพยาบาลจากฟากฟ้า........... เทพรัตน์เวชชานุกูลฯ" หากเอ่ยนามถึงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่แล้ว หลายๆ ท่านอาจจะตั้งข้อสงสัยว่า อำเภอนี้อยู่ที่ไหน มีความเป็นอยู่อย่างไร ผมได้มีโอกาสเดินทางด้วยตนเองหลายๆ ครั้ง การเดินทางโดย รถยนต์เส้นทางมีความลดเลี้ยว เคี้ยวคดมาก เส้นทางต้องวิ่งขึ้นลงเขาเป็นระยะๆ

อ่านต่อ >>>
ตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ๔.๐ โดยดร.สุรพล ชามาตย์

“ตาม ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไปขับเคลื่อนสมุนไพรไทย ๔.๐” ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “เจ็บป่วยคราใด ใช้ยาไทยก่อนไปพบแพทย์” นี่เป็นประโยคคาพูดของท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีความหมายอันมีค่าอย่างยิ่งยวดและได้ใจความหลายๆ ความ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800