หัวข้อข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์


ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายสืบตระกูล บินเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่นายสืบตระกูล บินเทพ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ โถงชั้น 1 อาคาร 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

อ่านต่อ >>>
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่ 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด "มหาวชิรมงกุฎ"
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล มจพ. เพื่อช่วยสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก ประจำปี 2561 (World Robocup 2018) ของนักศึกษาที่จะเดินทางไปแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 12 - 2

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกสามารถเสน

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อให้ใช้สืบค้นข้อมูลหนังสือให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800