ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเป็นการประชุมให้สมาชิกได้เสนอชื่อกรรมการ และข้อเสนอแนะในการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งพบปะสังสรรค์กันของศิษย์เก่าทุกรุ่น โดยมี ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งมติที่ประชุมเสนอให้ ดร.สุรพล ชามาตย์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯในสมัยต่อไป

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800