ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและ นายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วย คุณณรงค์ บัวบาน กรรมการบริหารและนายทะเบียน ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณประกอบ วิวิธจินดา ศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเยี่ยมพบปะ ร้อยเอกธเนศ จันทกลิ่น รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอีกท่านหนึ่ง ณ อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800