ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2560

ทางสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลเกียรติยศจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ครบรอบ 62 ปี ในเวลา 07.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชาสนเทศ 2 ชั้น 4 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800