ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเยาวชนไทย หลักสูตรการผลิตชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าประชุมร่วมกับพลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ ,พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ,ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ความร่วมมือการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับเยาวชนไทย หลักสูตรการผลิตชิ้นส่วนรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย เพื่อรองรับรถไฟความเร็วสูงที่จะมาวิ่งทำขบวนให้บริการประชาชน ในเขต EEC และภายในประเทศไทย ในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ. ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800