ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

          สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 14.00-16.00น. ณ ห้องประชุม มจพ.วิทยาเขตระยอง

          และร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 9.00-10.00น. ณ บริเวณอนุสรณ์เรือรบประแส ตำบลประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800