ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมเดินทางไปตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาฯ ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา และโรงเรียนบ้านผานัง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นำโดย ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ได้ร่วมเดินทางไปประชุมสัญจรและตรวจติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล รวมทั้งบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านเฮาะวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงเรียนและบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนบ้านผานัง ซึ่งทางโรงเรียนบ้านผานังได้จัดเตรียมการแสดงของนักเรียน และอาหารไว้ต้อนรับเป็นอย่างดี
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800