ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุรพล ชามาตย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานสายสะพายสายที่ 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นสูงสุด "มหาวชิรมงกุฎ"

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800