ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และให้สมาชิกสามารถเสนอความคิดและข้อเสนอแนะในการบริหารสมาคมฯ รวมทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ของศิษย์เก่าทุกรุ่น ภายในงานฯ ทางสมาคมศิษย์เก่าฯได้มอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน 30 ชุด เพื่อให้ใช้สืบค้นข้อมูลหนังสือให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการของหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง และยังมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ชุดใหม่ ซึ่งมีการเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ จำนวน 8 ท่าน ได้แก่

1.คุณปรีชารุ่งรัตน์
2.คุณอานันท์ฟักสังข์
3.คุณณรงค์บัวบาน
4.คุณกรณ์ภัฐวีญ์ม่วงน้อย
5.คุณไพโรจน์พิภพเอกสิทธิ์
6.คุณฤทธิรงค์อินทรจินดา
7.คุณเรวัตสุนทรวิภาต
8.คุณอนันต์ธรรมชาลัย

โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงจำนวน 80 ท่าน ไม่ใช้สิทธิ์จำนวน 12 ท่าน และไม่ออกเสียงจำนวน 5 ท่าน มีผลคะแนนในการเลือกตั้ง ดังนี้
1.คุณอานันท์ฟักสังข์ได้รับคะแนน 69 คะแนน
2.คุณณรงค์บัวบานได้รับคะแนน 68 คะแนน
3.คุณปรีชารุ่งรัตน์ได้รับคะแนน 67 คะแนน
4.คุณกรณ์ภัฐวีญ์ม่วงน้อยได้รับคะแนน 65 คะแนน
5.คุณฤทธิรงค์อินทรจินดาได้รับคะแนน 62 คะแนน
6.คุณไพโรจน์พิภพเอกสิทธิ์ได้รับคะแนน 60 คะแนน
7.คุณเรวัตสุนทรวิภาตได้รับคะแนน 32 คะแนน
8.คุณอนันต์ธรรมชาลัยได้รับคะแนน 15 คะแนน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage of His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800