ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
    เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมฯ เข้าอวยพรคณะกรรมการบริหาร มจพ. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร เข้ามอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และอวยพรปีใหม่ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี รวมทั้งคณะกรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ณ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800