คำสั่งที่ 3/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่า

คำสั่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 3/2560 เรื่องการแต่งตั้งผู้ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสมาคมศิษย์เก่า

อ่านต่อ >>>
หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ได้ลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

หนังสือพิมพ์สยามวิเคราะห์ ฉบับที่ 224 ปีที่ 22 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ได้ลงข่าวโครงการออกแบบและจัดสร้างรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย ซึ่งสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนโครงการฯนี้มาโดยตลอด เพื่อลดมลพิษทางน้ำ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

อ่านต่อ >>>
ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าว 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งคุณปรีชา รุ่งรัตน์ อุปนายกที่ 1 คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม คุณณรงค์ บัวบาน นายทะเบียน ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเฉลิม บุญเฉียน ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ โดยมีดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และแขกผู้มีเกียรติ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800