กำหนดการงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาสมาคมศิษย์เก่าฯ มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่อาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560
เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะกรรมการบริหาร ร่วมทำบุญกับ บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหาร ร่วมทำบุญกับ บริษัท สหธาราวัฒน์ จำกัด โดยได้นิมนต์ ท่านเจ้าคุณอลงกรณ์ จากวัดพระพุทธบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี มาเป็นประธานในงานบุญครั้งนี้

อ่านต่อ >>>
สื่อมวลชนลงข่าวโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทย

สื่อมวลชนต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 และหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับที่ 14402 ปีที่ 40 วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ลงข่าวพิธีส่งมอบรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของไทยให้กับกองทัพบก โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและประธานมูลนิธิรัฐบุรุ

อ่านต่อ >>>
วิดีทัศน์ของโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย

วิดีทัศน์ของโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ตามlinkดังนี้

1) https://www.youtube.com/watch?v=roAqIKFFfTo

2) https://www.facebook.com/PublicRelations.KMUTNB/videos/1478226245602855/

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” ให้แก่กองทัพบก

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560 ดร.สุพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีส่งมอบ “รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย” ให้

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800