เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯพร้อมด้วยกรรมการบริหาร ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ สวนรุขชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายก คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม และผู้ช่วยศาสตร์จารย์ สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสียและประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตก

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณไพรัช กิจวรวุฒิ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมในการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 น. คุณทัชชัย ธรรมเที่ยง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคุณไพรัช กิจวรวุฒิ กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพิ่มเติมในการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียร

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 3 มูลนิธิ ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ 3 มูลนิธิ ซึ่งได้แก่ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย และมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูล

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจสอบความก้าวหน้า โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่ สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ บริษัท ชัยมนัสบอดี้ จำกัด ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมการ

อ่านต่อ >>>
ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ปฏิคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้มาสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยของ มจพ.

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย คุณเรวัต สุนทรวิภาต ประธานชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ปฏิคมและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมจัดกา

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800