สมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา (หญิง) หรือบ้านราชาวดีหญิง ต. บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จำนวน 1,000 ขวด

อ่านต่อ >>>
ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้สัมภาษณ์และร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการข่าว 3 มิติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมทั้งคุณปรีชา รุ่งรัตน์ อุปนายกที่ 1 คุณเรวัต สุนทรวิภาต ปฏิคม คุณณรงค์ บัวบาน นายทะเบียน ผู้ช่วยศาสตร์จารย์สมชาย เวชกรรม กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ และคุณเฉลิม บุญเฉียน ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ให้

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ณ สโมสรอัลไพน์กอล์ฟ โดยมีดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร และแขกผู้มีเกียรติ

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ดร.สุรพล ชามาตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร ดำเนินการทดสอบระบบบำบัดน้ำเสีย และประสิทธิภาพของรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่สุดยอดนวัตกรรมคันแรกของประเทศไทย และถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านต่อ >>>
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ท่านนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 ท่านนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมงานโบว์ลิ่งการกุศล มจพ. เพื่อช่วยสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยของนักศึกษาที่จะเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยในงานมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมจพ. เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุญยโสภณ

อ่านต่อ >>>
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในพระบรมราขูปถัมภ์
1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร 02-587-7412,02-587-8187
King Mongkut's University Of Technology North Bangkok Alumni Association under The Royal Patronage fo His Majesty The King
1518 Pracharaj Road, Wongsawang Bangsue, Bangkok 10800